Oświadczenie - do pobrania w sekretariacie szkoły
Regulamin rekrutacji do Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów gimnazjum
Regulamin rekrutacji do Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkoły podstawowej
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu